Zaštita na radu

Zaštita od požara

Osposobljavanje odraslih

Stručne usluge

Zaštita na radu

Izrada procjene rizika, osposobljavanje za rad na siguran način, ispitivanje uređaja i strojeva s povećanim opasnostima, ispitivanje parametara radnog okoliša.

Pročitaj više...

Zaštita od požara

Ispitivanje opreme za gašenje i sprečavanje požara, izrada Procjene ugroženosti od požara, ispitivanje i servis vatrogasnih aparata, ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija...

Pročitaj više...

Osposobljavanje odraslih

Osposobljavanje za rukovatelje strojevima, osposobljavanje za jednostavne poslove za građevinska zanimanja, polaganje stručnih ispita za energetska zanimanja...

Pročitaj više...

Stručne usluge

Prodaja osobnih zaštitnih sredstava, pružanje usluga stručnjaka zaštite na radu, stručne i savjetodavne usluge, izrada Projekta izvedenog stanja, otklanjanje nedostataka i opremanje...

Pročitaj više...

IZDVOJENE USLUGE

ISKRA-S

Zaštita na radu odnosi se na skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških i ostalih djelatnosti kojima se otkrivaju i otklanjaju ili umanjuju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu. Zaštita na radu proizlazi iz zakonskih regulativa - Zakona o zaštiti na radu, Zakona o radu, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, raznih tehničkih propisa i pravilnika te iz kolektivnog ugovora. 

Zaštita na radu jedan je od osnovnih komponenata svake organizacije rada i izvođenja radnog procesa. Ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom jasno definiranih pravila zaštite na radu, naređenih mjera i uputa poslodavca. Za organizaciju i provedbu zaštite na radu odgovoran je poslodavac. 

Iskra-S kao pravna tvrtka je ovlaštena za pružanje usluga iz područja zaštite na radu. U našoj ponudi nudimo izradu i reviziju Procjene rizika, izradu Pravilnika o zaštiti na radu, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za obavljanje poslova zaštite na radu, osposobljavanje radnika iz pružanja prve pomoći, osposobljavanje odraslih, ispitivanje strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima, izradu Plana evakuacije i spašavanja te ispitivanje parametara radne okoline – fizikalnih štetnosti.

 

Zaštita od požara obuhvaća sigurnosne aktivnosti i mjere čiji je cilj spriječiti nastanak požara ili njegovo širenje, odnosno brzo i učinkovito gašenje već nastalog požara.Poslodavac mora osposobiti svoje djelatnike za početno gašenje požara, provoditi redovna ispitivanja sustava za dojavu, sprečavanje širenja i gašenje požara, osigurati dovoljan broj vatrogasnih aparata te redovito ih ispitivati i servisirati (o čemu mora voditi propisanu evidenciju). 

Iskra-S je nositelj ovlaštenja za usluge zaštite od požara: izradu Procjene ugroženosti od požara, izradu Plana zaštite od požara, izradu Pravilnika o zaštiti od požara, osposobljavanje radnika iz zaštite od požara, ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara, ispitivanje sustava za detekciju plina, ispitivanje plinskih kotlovnica i plinskih trošila, ispitivanje gromobranskih instalacija, ispitivanje električnih instalacija, ispitivanje panik rasvjete, ispitivanje prirodne i mehaničke ventilacije, ispitivanje statičkog elektriciteta, ispitivanje protupožarnih zaklopki, ispitivanje sustava za odvod dima i topline te servis i prodaju vatrogasnih aparata.


Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona 01 286 68 14 ili nam pošaljite upit.

Kontaktirajte nas

3 + 8?
Napomena: Polja označena sa * su obavezna.


Korisni linkovi

Ministarstvo rada i poduzetništva

Zakon o zaštiti na radu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Zastitanaradu.com.hr